en Global Delete Pobierz Rekompiluj Go to from Positions from No data found Choose columns Number of rows Refresh Search Edit user Delete user Assign objects Zarządzaj uprawnieniami Visualisation No visualisation Delete Submit Accepted Edit device Delete device Low level vcc modem Low level vcc NP4 Low level vcc LEVR Mains powered Battery powered Low level vcc Voltage No transmission from object Regulator error Alarm in NP-4 Alarm in LEVR Heat meter error Condition ok Delete User's alarm In legalization Heat meter number changed Obiekt offline Lack of information Połączenie ethernet too Brak opóźnienia w wysłaniu danych Opóźnienie w wysłaniu danych Błąd komunikacji z modułem RFID Brak autoryzacji Drzwi otwarte Stan ok Drzwi zamknięte Drzwi otwarte Brak autoryzacji Prawidłowa autoryzacja Nr karty Brak autoryzacji Stan prawidłowy Błąd komunikacji Wszystkie Fill in the missing fields first Error when adding / editing an object The given ID already exists in the system The given ID is out of the assigned range Connection error - connection rejected, port unavailable Connection error - no route to the server, wrong IP address Connection error - connection time exceeded, wrong ip / port address Connection error - login error, incorrect login or password Connection error - login error, incorrect sum of crc Connection error - can not connect to the controller, incorrect RTU address Connection error - unknown error: Connection error Connection to the server is successful Disconnect Connection is in progress... Connect Anlage: Alarm threshold: Min. alarm threshold: Max. alarm threshold: First enter the content of the entry Please wait... Trwa akutalizacja systemu, proszę czekać... Adblock / uBlock has blocked the loading of the chart script, please disable it for this page Zbyt duży zakres danych Version in browser cache does not match the server version Please refresh the page via CTRL + F5 Version in browser cache, click to refresh A subscription has been added Usunięto subskrypcję Fill out the missing fields first Refreshing Automatic refreshing every 1min Submit No events To download the table as XLS, first select the date range To download the table as CSV, first select the date range All Error code %d Tpow > Tzas No increase in working hours Underflow Overflow Min. temp. inlet Max. temp. outlet Failure to meet delta T Power below the threshold value Power above the threshold value Factory number has ben changed Spadek czasu pracy Spadek energii Spadek objetosci Stan transmisji: Stan liczników: Stan preizolacji: Dodano wysłanie informacji mailowej do alarmu Usunięto wysłanie informacji mailowej do alarmu Błąd dodawania wysłania informacji mailowej do alarmu Błąd usuwania wysłania informacji mailowej do alarmu Dodano wysłanie informacji smsowej do alarmu Usunięto wysłanie informacji smsowej do alarmu all.alarms.sms.fail.add Błąd usuwania wysłania informacji smsowej do alarmu Ekstrema Bez wypełnienia Wypełnij poziom zerowy Cancel Zatwierdź Komentarz Liczniki odczytane Liczniki nieodczytane Data początkowa Data koncowa Krok Daten wurden aktualisiert um:
Daten wurden
aus dem Zwischenspeicher
geladen
Nic nie zaznaczono Brak wyników wyszukiwania {0} : {0} z {1} Osiągnięto limit ({n} {var} max) Limit grupy osiągnięty ({n} {var} max) Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Signed Login error Zresetuj hasło